Vereffening-verdeling nalatenschap

Na het overlijden dient de nalatenschap van de overledene vereffend en verdeeld te worden. Er dient nagegaan wie er rechten heeft en op welke basis. Verder kunnen de aanspraken van de cliënt onderzocht worden teneinde de belangen te optimaliseren.