Vereffening-verdeling na echtscheiding en na samenwoning

Na de formele beëindiging van de relatievorm dienen ook de vermogensrechtelijke belangen van de ex-partners geregeld te worden. Dit gebeurt in de procedure van vereffening en verdeling. Een nauwkeurige toetsing van de juridische context aan de feitelijke situatie van de cliënt laten toe de vermogensrechtelijke positie te optimaliseren.