Tarieven

Het ereloon kan op twee wijzen worden bepaald: hetzij forfaitair hetzij op uurbasis.
Bij een forfaitaire begroting wordt het ereloon vooraf in onderling overleg bepaald op een vast bedrag ongeacht de werkelijk geleverde prestaties. Bij een forfaitaire begroting kan rekening worden gehouden met een aantal parameters zoals de inzet van het geding, het veelvuldig dan wel éénmalig karakter der betwisting, het resultaat enz…

Bij een begroting op uurbasis wordt het ereloon in rekening gebracht per geregistreerde tijdseenheid van effectief door de advocaat geleverde prestatie. Het aangerekend basistarief bedraagt 125 euro per uur doch kan gecorrigeerd worden door coëfficiënten die met elkaar en het uurtarief worden vermenigvuldigd wegens bvb. resultaat, spoedeisendheid, belang van de zaak, ervaring in de materie enz…

De kosten worden steeds per eenheid in rekening gebracht en betreffen onder meer:
• aanleg dossier: 50 euro
• briefwisseling: 11 euro/eenheid
• kopies: 0,10 euro/eenheid
• verplaatsingen: 0,50/km

Specifieke kosten worden doorgerekend aan de effectief aan derden betaalde tarieven bvb. deurwaarderskosten, rolrechten, opzoeking rijksregister, attesten enz…