Strafrecht

Inbreuken op de strafwetgeving andere dan verkeer. Het betreft verdediging op de door het Parket ingeroepen tenlasteleggingen en/of argumentatie over de toe te passen straf doch ook de burgerlijke partijstelling voor het slachtoffer.