Onrechtmatige daad

Wanneer schade veroorzaakt wordt en er ontstaat discussie over de verantwoordelijkheid, dient de juridisch aansprakelijke partij aangesproken te worden. Het gaat dan over schade die personen veroorzaken door een fout of een nalatigheid maar ook om schade veroorzaakt door dieren of door een gebrekkige zaak.