Invorderingen

Volledige opvolging van het dossier vertrekkend van ingebrekestelling, opvolging van betaling tot dagvaarding en zo nodig dwangprocedures bij blijvende onwil van de debiteur. De betwisting ten gronde wordt uiteraard gevoerd bij geprotesteerde facturen.