Erfdienstbaarheden en zakelijk recht

De snelle evolutie van de actuele maatschappij brengt met zich mee dat sedert lange tijd in notariële aktes vastgelegde rechten aanleiding geven tot discussies. Kennis van de door rechtspraak en rechtsleer ontwikkelde stellingen zijn onontbeerlijk voor een krachtdadige aanpak van dergelijke problemen.