Echtscheiding en gezinsmoeilijkheden

Op het ogenblik dat de relatie tussen twee partners op de klippen loopt, dient in de eerste plaats het stopzetten van de relatievorm geregeld te worden bvb. door echtscheiding in geval van huwelijk of beëindiging in geval van wettelijke samenwoning.

Verder brengt deze breuk ook mee dat een regeling dient uitgewerkt binnen of buiten procedure aangaande de persoonsgebonden materies zowel voor wat betreft de ex-partners zelf als wat betreft hun kinderen.