Bijzondere overeenkomsten

Begeleiding in geval van koop/verkoop van roerend of onroerend goed, huur, lening enz… Dit zowel precontractueel als tijdens de uitvoering der overeenkomst of met het oog op de ontbinding der overeenkomst.