Aanneming en bouwrecht

De correcte uitvoering van de overeenkomst door aannemer, architect en bouwheer staan centraal. Indien één van hen faalt, zal de beslechting van het geschil betracht worden via een plaatsbezoek dan wel een deskundig onderzoek.